Private Retreat – Ajijic Mexico – January

January 15, 2020 - January 17, 2020

Private Retreat – Ottawa – February 19

February 19, 2020 - February 21, 2020

Private Retreat – Ottawa – February 22

February 22, 2020 - February 24, 2020

Private Retreat – Ajijic Mexico – March

March 11, 2020 - March 13, 2020

Private Retreat – Ottawa – April 3

April 3, 2020 - April 5, 2020

Private Retreat – Ottawa – April 7

April 7, 2020 - April 9, 2020

Private Retreat – Ottawa – April 14

April 14, 2020 - April 16, 2020

Couples Workshop – Ottawa – April

April 18, 2020 - April 19, 2020

Private Retreat – Ottawa – April 21

April 21, 2020 - April 23, 2020

Couples Workshop – Ottawa – July

July 18, 2020 - July 19, 2020

Couples Workshop – Ottawa – October

October 17, 2020 - October 18, 2020